Pirelli Sorumluluğu

AB (AVRUPA BIRLIĞI) LASTİK ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ 1222/2009 – GENEL BİLGİ

Lastik etiketi motorlu araç lastikleri için bir sınıflandırmadır. Lastik üreticileri 2012 Kasım’dan itibaren lastiğin yakıt tüketimini, ıslakta yol tutuşunu ve ses sınıflandırmasını belirten bir etiket kullanmak zorundadırlar.

Bu bilginin teknik promosyonel malzemelere dahil edilmesi zorunludur. Lastik etiketi en iyi (Yeşil Kategori “A”) en kötü performans (Kırmızı Kategori : Binek “G”ve Ağır Vasıta “F”) aralığında sınıflandırılacaktır.Lastiklerin sınıflara bölünmesi ve vakumlu lastik gibi başka bilgiler her spesifik gereksinim için en uygun lastiğin hesaplanmasını gerçekleştirme olanağı verecektir.

2020 yılına kadar enerji tüketimini 20% azaltmak için ürünlerin, binaların ve hizmetlerin enerji performansını geliştirmek için tasarlanmış olan bu Enerji Verimliliği Hareket Planı, 2008 yılında AB Komisyonu’nun bir önergesinin sonucu olarak başlamıştır.

PİRELLİ SORUMLULUĞU

Tüm lastik sektörü gibi lastik etiketi uygulamasını tanıtmaktan memnuniyet duyan Pirelli, son kullanıcılara lastik seçerken önemli bilgiler edinmelerine yardımcı olacak bir enstruman olarak sunmaktadır. Bu etiketler geniş bir bilgi yelpazesi sunan sektörel dergilerin testlerinin yerini alamaz. Lastik performansı dürüst, bağımsız ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmelidir. Lastiğin sadece dönme direnci, ıslakta frenleme, ve gürültü değerleri ile değerlendirilmemesinin gerektiğini belirten Pirelli, son kullanıcılarına (ıslak ve kuru zeminde) yol tutuş, suda kızaklama, yüksek hız performansı, kuru zeminde frenleme, aşınma ve karlı zeminde performansı gibi parametrelerin dikkate alınması gerektiğini son kullancılara hatırlatır.

YAKIT VERİMLİLİĞİ

Lastik üzerinde yer alan benzin pompası sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma yakıt verimliliği esasına göre oluşturulmaktadır.Bilindiği üzere doğal kaynaklar hızla azalmakta, bununla birlikte artan karbon salınımı sebebi ile küresel ısınma giderek artmaktadır. Maalesef bunlar insanoğlunu yakın gelecekte tehdit eden ciddi problemler listesinde en başlarda yeralıyor. Bu problemlerin çözümü adına birçok uluslararası kuruluş çeşitli önlemler almaya çalışmakta.

Avrupa Birliği’nin getirmiş olduğu lastik etiketi uygulamasındaki "Yakıt Verimliliği” bölümünün de özetle bu amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz.Lastik yuvarlanma direnci referans alınarak gerçekleştirilen bu değerlendirmede G’den (en az verimli) A’ya (en çok verimli) olacak şekilde 7 ayrı derecelendirme yapılmaktadır.

Bu derecelendirmede iyi not alan lastikleri çevreci lastikler olarak da adlandırabiliriz, zira bu lastikler yakıt verimliliğine katkılarından dolayı karbon emisyonunda da azalmaya ciddi manada katkı sağlamaktadırlar.Kullanılan araç, hava, yol ve sürücü gibi birçok koşula göre yakıt tüketimi değişiklik gösterebilmektedir. Ama tüm bunların eşit sayıldığı bir ortamda yandaki gibi Yakıt Verimliliği’nden A notu alan bir lastik ile G notu alan bir başka lastik arasında yakıt tasarrufu açısından %7,5’lik bir fark söz konusu olabilmektedir.

ISLAK ZEMİNDE FRENLEME


Islak zeminde fren mesafesiFren mesafesi standart prosedüre göre, yani derecelendirilmiş lastiğin standartta tanımlanmış referans lastikle karşılaştırılmasıyla ölçülür. İki mesafe arasındaki oran (test edilen lastik/referans lastik) lastiğin etiket üzerindeki ıslak zeminde yol tutuşunu belirler. Yuvarlanma direnci gibi ıslak zeminde yol tutuşu A (en yüksek) ile G (en düşük) arasında olmak üzere yedi verimlilik sınıfıyla ifade edilir.

Sonuçların araca ve mevcut hava koşullarına bağlı olarak değişebildiği gibi; sınıflar arasındaki fark, tam takım A sınıfı lastiklere sahip bir aracın fren mesafesinin tam takım G sınıf lastiklere sahip bir aracın fren mesafesinden yüzde 30’a kadar daha kısa olabilmesine sebep olmaktadır. Bu, 80 km/s›ten tam olarak durana kadar fren yapan bir araç için yaklaşık 18 metre* anlamına gelmektedir.

Ancak, güvenlik sadece ıslak zeminde yol tutuşu ile ölçülmemelidir..Pirelli ’nin stratejisi her sürüş koşulunda, kuru ve ıslak yolda, düz ve kıvrımlı yollarda güvenliği sağlayacak lastikler tasarlamaya ve üretmeye odaklanmıştır.


DIŞ GÜRÜLTÜ

Lastikler büyük ölçüde rahatsız edici bir unsur olan trafik gürültüsüne katkıda bulunacağından yeni etiket, aracın içerisindeki sürücünün algıladığı gürültü seviyesinden ziyade lastiğin dışarıdaki yuvarlanma sesini gösteriyor. Ölçülen değer desibel (dB) olarak belirtiliyor ve gürültü seviyesinin

AB standartlarıyla ilişkisine bağlı olarak bir, iki veya üç siyah dalga olarak sembolize ediliyor. Üç dalga, lastiğin gürültüsünün mevcut limitle aynı seviyede olduğunu, iki dalga lastiğin mevcut limitin 3 dB1 altında olduğunu veya düzenlemedeki standartların iki katı sessiz olduğunu ve bir dalga lastiğin mevcut limitin 6db1 altında olduğunu veya düzenlemedeki durumu belirtiyor..